به طور منظم تغذیه

2

به طور کلی در نامه کانال داخلی، صفحه نمایش در محیط داخلی و جعبه نور داخلی استفاده می شود. همچنین می توان در زمینه های دیگر، مانند اتوماسیون صنعتی، ابزار پزشکی، آشپزخانه تجاری، روتور، دروازه مانع اتوماتیک، ماشین بازی ها و غیره استفاده می شود.


زمان ارسال: مار-29-2018
WhatsApp Online Chat !