ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធម្មតា

2

ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងលិខិតឆានែលក្នុងផ្ទះបង្ហាញប្រអប់ពន្លឺក្នុងផ្ទះនិងក្នុងផ្ទះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត, ផ្ទះបាយពាណិជ្ជកម្ម turnstile ទ្វារឧបសគ្គដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ម៉ាស៊ីនហ្គេមនិងដូច្នេះនៅលើ។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: Mar-29-2018
WhatsApp Online Chat !